mandag 14. februar 2011

I love coffee


<3 happy valentines day <3torsdag 10. februar 2011

Trend; The trench

Can't wait to use my trench again! Still a bit to cold in Norway..
Non vedo l'ora di usarlo! Fa ancora troppo freddo in Norvegia..
Gleda meg til å bruke trenchen igjen! Fortsatt ikkje vårlig nok i Bergen...