mandag 31. oktober 2011

lørdag 8. oktober 2011

Roma
Ah I'm back in Italy!! Studying at the Norwegian Institute in Rome
Sono ritornata al'Italia!! Sto studiando all'Istituto Norvegese di Roma
Endelig tilbake i Italia og studerer ved DNIR

*Roma's best view from the roof of the institute*